• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat zijn de goederen van de huwelijksliefde, waar de seksualiteit op gericht is?
De goederen van de huwelijksliefde, die voor gedoopten is geheiligd door het Sacrament van het Huwelijk, zijn: eenheid, trouw, onontbindbaarheid en openheid voor de vruchtbaarheid.
Welke betekenis heeft de huwelijksdaad?
De huwelijksdaad heeft een dubbele betekenis: zij maakt één (de wederzijdse gave van de echtgenoten) en staat in het teken van de voortplanting (de openheid voor de doorgave van het leven). Niemand mag de onverbreekbare band die God tussen deze beide betekenissen heeft gewild, te niet doen door een van beiden uit te sluiten.
Wanneer is de regeling van de geboorten moreel verantwoord?
De geboorteregeling, die een van de aspecten is van het verantwoord ouderschap, beantwoordt objectief aan de zedelijkheid, wanneer zij door de echtgenoten zonder dwang van buitenaf en niet uit egoïsme, maar om serieuze motieven wordt beoefend met methoden die aan de objectieve criteria van de zedelijkheid voldoen en dat betekent door onthouding en door gebruik te maken van de onvruchtbare perioden.
Welke middelen van geboorteregeling zijn immoreel?
Intrinsiek immoreel is iedere handeling - zoals bijvoorbeeld de directe sterilisatie of het gebruik van anticonceptiemiddelen - die als doel of als middel, hetzij in het vooruitzicht op de huwelijksdaad, hetzij tijdens het verloop ervan, hetzij in de ontwikkeling van de natuurlijke gevolgen, zou beogen de voortplanting onmogelijk te maken.
Waarom zijn kunstmatige inseminatie en bevruchting immoreel?
Zij zijn immoreel omdat zij de voortplanting losmaken van de daad waarmee de echtgenoten zich aan elkaar geven, en de techniek laten heersen over de oorsprong en de bestemming van de menselijke persoon. Bovendien schenden de technieken van de heterologe inseminatie en bevruchting, waarbij buiten het echtpaar nog een derde persoon wordt ingeschakeld, het recht van het kind om geboren te worden uit een vader en een moeder die het kent, die door het Huwelijk met elkaar verbonden zijn, en die het exclusieve recht hebben dat de een slechts door de ander vader of moeder wordt.
Hoe moet men het kind beschouwen?
Het kind is een gave van God, het grootste geschenk van het Huwelijk. Er bestaat geen recht op een kind (“het kind dat mij koste wat het kost toekomt”). Er bestaat daarentegen wel het recht van het kind de vrucht te zijn van de huwelijksdaad van zijn ouders, en ook het recht om te worden geëerbiedigd als persoon vanaf het moment van zijn conceptie.
Wat kunnen de echtgenoten doen wanneer ze geen kinderen krijgen?
Wanneer aan echtgenoten de gave van een kind niet verleend wordt, kunnen zij, nadat zij alle geoorloofde medische hulp hebben aangewend, hun edelmoedigheid tonen door pleegouderschap of adoptie, of door belangrijke diensten voor de naaste te vervullen. Zo worden zij in rijke mate vruchtbaar.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test