• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

- De liturgie is leven en niet een idee dat men moet begrijpen. Zij leidt er immers toe een ervaring te beleven van initiatie, ofwel van een verandering van denken en zich gedragen en niet de eigen bagage aan ideeën over God te verrijken. De liturgische eredienst “is niet vóór alles een leer die men moet begrijpen of een rite die men moet vervullen; dat is het natuurlijk ook, maar op een andere wijze, hij is wezenlijk anders: het is een bron van leven en licht voor onze weg van geloof” Paus in Romeinse parochie: "Vastentijd: ophouden met dubbelspel". Geestelijke overwegingen zijn iets anders dan de liturgie, die “nu juist het binnentreden in Gods mysterie is; een zich laten brengen naar het mysterie en zijn in het mysterie” Homilie tijdens de Mis in S. Marta, 10 februari 2014. Er is een groot verschil tussen zeggen dat God bestaat, en voelen dat God ons liefheeft, zoals wij zijn, hier en nu. In het liturgisch gebed ervaren wij de gemeenschap die niet wordt betekend door een abstract denken, maar door een handeling die als handelende personen God en ons, Christus en de Kerk heeft. Paus Franciscus, Homilie, Op het Hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus - Sacramentsdag 2017, Voorplein van St. Jan van Lateranen, “Herinner u” om een futloos geestelijk leven te vermijden (18 juni 2017), 4. “Daarom heeft de eucharistische gedachtenisviering ons zo goed gedaan: het is geen abstracte, koude, notionistische herinnering, maar de levende en troostende herinnering aan de liefde van God. (...) In de Eucharistie is er heel het genot van de woorden en de gebaren van Jezus, de smaak van Zijn Pasen, de geur van Zijn Geest. Door deze te ontvangen drukt zich in ons hart de zekerheid dat wij door Hem worden bemind” Riten en gebeden 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 48 worden om wat ze zijn en niet door de uitleg die wij ervan geven, daarom een school van christelijk leven die openstaat voor allen die ogen, oren en hart hebben ontsloten om de roeping en de zending van de leerlingen van Jezus te begrijpen. Dat is in lijn met de mystagogische catechese die door de Vaders wordt gepraktiseerd en ook wordt hernomen door de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
die de liturgie, de Eucharistie en de andere sacramenten behandelt in het licht van de teksten en de riten van de huidige liturgische boeken.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE 68E ITALIAANSE WEEK VAN DE LITURGIE
Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 augustus 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 september 2021

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test