• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

RESPONSUM AD DUBIUM: MAG EEN BISSCHOP EEN MISSA CANTATA CELEBREREN?

Prot. N. 39/2011L-ED

Geachte heer,

Deze Pauselijke Commissie dankt u voor uw brief van 23 maart 2017 waarin u diverse vragen stelt met betrekking tot de mogelijkheid van een Bisschop om de gezongen Mis te celebreren zonder de gewijde bedienaren (de zogenoemde “Pontificale Gezongen Mis”) volgens de Buitengewone Vorm.

In antwoord hierop wenst dit Dicasterium erop te wijzen dat volgens het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
en de Instructie Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Universae Ecclesiae
Over de uitvoering van het Motu Proprio Summorum Pontificum
(30 april 2011)
de liturgische boeken voor de Buitengewone Vorm die zijn, die van kracht waren in 1962. Deze boeken voorzien niet in de mogelijkheid dat een Bisschop de gezongen Mis celebreert zonder deelname van gewijde bedienaren. Eerder, volgens deze boeken mogen Bisschoppen òf de Stille Mis (soms ook bekend als Missa Praelatitia) òf de Pontificale Mis met assistentie van de benodigde gewijde bedienaars celebreren.

Hopende dat het bovengestelde antwoord geeft op uw vragen, in gebed met de beste wensen verblijven wij,

Geheel de uwe in Christus,

Het Secretariaat van de
Pauselijke Commissie “Ecclesia Dei”

Document

Naam: RESPONSUM AD DUBIUM: MAG EEN BISSCHOP EEN MISSA CANTATA CELEBREREN?
Soort: Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Datum: 14 juni 2017
Copyrights: © 2017, capellagregoriana.wordpress.com / Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Werkvert. uit het Engels: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test