• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In Krakau heb ik jullie bij de opening van de laatste Wereldjongerendag meermalen gevraagd: “Kan men de dingen veranderen?” En jullie hebben samen een donderend “ja” laten horen. Deze kreet komt voort uit jullie jonge hart dat geen ongerechtigheid verdraagt en zich niet kan voegen naar een wegwerpcultuur, noch wijken voor een globalisering van de onverschilligheid. Luister naar deze kreet die opstijgt uit jullie binnenste! Ook wanneer jullie, zoals de profeet Jeremia, de onervarenheid van jullie jonge leeftijd gewaar worden, moedigt God jullie aan te gaan waarheen Hij jullie roept: “Wees niet bang [...], want Ik ben bij u om u te redden” (Jer. 1, 8).

Men bouwt aan een betere wereld, ook dankzij jullie, jullie wil om te veranderen en jullie edelmoedigheid. Wees niet bang naar de Geest te luisteren, die jullie moedige keuzes ingeeft, aarzel niet, wanneer jullie geweten van jullie vraagt risico’s te nemen om de Meester te volgen. Ook de Kerk wil naar jullie stem luisteren, jullie gevoelens, jullie geloof; zelfs naar jullie twijfels en jullie kritiek. Laat jullie kreet horen, laat hem weerklinken in de gemeenschappen en laat hem de herders bereiken. De heilige Benedictus beval de abten aan vóór iedere belangrijke keuze ook de jongeren te raadplegen, omdat “de Heer vaak aan de jongste de beste oplossing openbaart” (Regel van de heilige Benedictus III, 3).

Document

Naam: AAN DE JONGEREN TER GELEGENHEID VAN DE PRESENTATIE VAN HET DOCUMENT TER VOORBEREIDING VAN DE 15E GEWONE VERGADERING VAN DE BISSCHOPPENSYNODE
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 13 januari 2017
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Stg. InterKerk
Vert.: SRKK; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test