• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE JONGEREN TER GELEGENHEID VAN DE PRESENTATIE VAN HET DOCUMENT TER VOORBEREIDING VAN DE 15E GEWONE VERGADERING VAN DE BISSCHOPPENSYNODE

Beste jongeren,

Ik ben blij jullie aan te kunnen kondigen dat in oktober 2018 de bisschoppensynode zal worden gehouden met als thema “De jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping”. Ik heb gewild dat jullie in het middelpunt van de belangstelling zouden staan, omdat ik jullie in mijn hart draag. Juist vandaag wordt het voorbereidend document gepresenteerd, dat ik ook aan jullie toevertrouw als “kompas” op deze weg.

Mij schieten de woorden te binnen die God tot Abraham richtte: “Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen” (Gen. 12, 1). Deze woorden worden vandaag ook tot jullie gericht: het zijn woorden van een Vader die jullie uitnodigt “eropuit te gaan” om je te storten op een toekomst die onbekend is, maar die zekere vervulling in zich draagt, een ontmoeting waarnaar Hijzelf jullie begeleidt. Ik nodig jullie uit te luisteren naar Gods stem, die weerklinkt in jullie hart door de adem van de Heilige Geest.

Toen God tegen Abraham zei “Trek weg”, wat wilde Hij hem toen zeggen? Zeker niet dat hij weg moest vluchten van de zijnen en de wereld. Het was een dringende uitnodiging, een oproep om alles achter te laten en naar een nieuw land te gaan. Wat is voor ons dat nieuwe land anders dan een rechtvaardigere en meer broederlijke maatschappij waarnaar jullie zo diep verlangen en die jullie willen opbouwen tot aan de uiteinden van de wereld?

Helaas krijgt vandaag echter dat “Trek weg” ook een andere betekenis. Die van machtsmisbruik, ongerechtigheid en oorlog. Veel jongeren worden onder druk van geweld gedwongen uit hun land te vluchten. Hun kreet stijgt op naar God, zoals die van Israël, een volk in slavernij en onderdrukking door de farao. Vgl. Ex. 2, 23

Ik wil jullie ook aan de woorden herinneren die Jezus sprak tot de leerlingen die Hem vroegen: “Meester, waar verblijft ge? Hij antwoordde: “Gaat mee om het te zien” (Joh. 1, 38-39). Jezus richt zijn blik ook op jullie en Hij nodigt jullie uit bij Hem te komen. Beste jongeren, hebben jullie deze blik ontmoet? Hebben jullie deze stem gehoord? Hebben jullie deze stimulans om op weg te gaan gevoeld? Ik ben er zeker van dat, hoewel er in de wereld lawaai en oorverdovend geraas lijken te heersen, deze roep om je hart open te stellen voor de volle vreugde zal blijven weerklinken in jullie hart. Dat is mogelijk in die mate waarin jullie, ook onder begeleiding van ervaren gidsen, een reis van onderscheiding weten te ondernemen om Gods plan met jullie leven te ontdekken. Ook wanneer jullie weg getekend is door onzekerheid en je komt te vallen, strekt God, rijk aan barmhartigheid, zijn hand uit om jullie weer op te richten.

In Krakau heb ik jullie bij de opening van de laatste Wereldjongerendag meermalen gevraagd: “Kan men de dingen veranderen?” En jullie hebben samen een donderend “ja” laten horen. Deze kreet komt voort uit jullie jonge hart dat geen ongerechtigheid verdraagt en zich niet kan voegen naar een wegwerpcultuur, noch wijken voor een globalisering van de onverschilligheid. Luister naar deze kreet die opstijgt uit jullie binnenste! Ook wanneer jullie, zoals de profeet Jeremia, de onervarenheid van jullie jonge leeftijd gewaar worden, moedigt God jullie aan te gaan waarheen Hij jullie roept: “Wees niet bang [...], want Ik ben bij u om u te redden” (Jer. 1, 8).

Men bouwt aan een betere wereld, ook dankzij jullie, jullie wil om te veranderen en jullie edelmoedigheid. Wees niet bang naar de Geest te luisteren, die jullie moedige keuzes ingeeft, aarzel niet, wanneer jullie geweten van jullie vraagt risico’s te nemen om de Meester te volgen. Ook de Kerk wil naar jullie stem luisteren, jullie gevoelens, jullie geloof; zelfs naar jullie twijfels en jullie kritiek. Laat jullie kreet horen, laat hem weerklinken in de gemeenschappen en laat hem de herders bereiken. De heilige Benedictus beval de abten aan vóór iedere belangrijke keuze ook de jongeren te raadplegen, omdat “de Heer vaak aan de jongste de beste oplossing openbaart” (Regel van de heilige Benedictus III, 3).

Zo willen ik en mijn broeders, de bisschoppen, ook door de weg van deze synode nog meer “bijdragen aan uw vreugde” (2 Kor. 1, 24). Ik vertrouw jullie toe aan Maria van Nazareth, een jongere, zoals jullie, op wie God zijn liefdevolle blik heeft geslagen, om jullie bij de hand te nemen en te leiden naar de vreugde van een volledig en edelmoedig “Hier ben ik”. Vgl. Lc. 1, 38

Met vaderlijke liefde,

FRANCISCUS

Uit het Vaticaan, 13 januari 2017.

Document

Naam: AAN DE JONGEREN TER GELEGENHEID VAN DE PRESENTATIE VAN HET DOCUMENT TER VOORBEREIDING VAN DE 15E GEWONE VERGADERING VAN DE BISSCHOPPENSYNODE
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 13 januari 2017
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Stg. InterKerk
Vert.: SRKK; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test