• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De zondag, de dag van de Heer, waarop men in het bij­zonder de verrijzenis van Christus gedenkt, staat in het centrum van het liturgisch leven als "de grondslag en de kern van heel het liturgisch jaar." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 106 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 22 Zonder twijfel zijn er binnen de pastoraal aanzienlijke inspanningen verricht om de mensen ertoe te bren­gen de waarde van de zondag opnieuw te ontdekken. Toch is het nodig dit punt te benadrukken, want "de geestelijke en pastorale rijkdom van de zondag zoals die aan ons in de tradi­tie is doorgegeven, is werkelijk groot. In haar volledige bete­kenis en volle omvang is zij in zekere zin een synthese en een voorwaarde van het christelijk leven." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 81

Document

Naam: SPIRITUS ET SPONSA
Bij de veertigste verjaardag van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, over de heilige Liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 2003
Copyrights: © 2004, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test