• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij willen niet eindigen zonder een blik te werpen op het missiekruis, nu in de kerken van Rome opgericht.

Vergeet niet, dat de missies op het oog hebben niet zozeer hen, die reeds tot de onzen behoren en met ons samenwerken, als wel hen, "die buiten staan" (1 Kor. 5, 12), de onverschilligen, de vijandigen, de afgedwaalden, de verlorenen, de dolenden; niet zozeer hen, die in het vaderhuis "overvloed aan brood hebben", als wel de verloren zonen, die "van honger omkomen". Vgl. Lc. 15, 17.31 Het resultaat van de missie kunt u afmeten en afwegen naar het aantal van hen, die in deze dagen van genaden de juiste weg zullen terugvinden, die leidt naar God, naar Christus, naar de Kerk.

Dit resultaat, beminde zonen, hangt niet alleen af van het woord van de predikanten, maar ook van de parochie-geestelijken; van de ijver, waarmee zij de missie voorbereiden door de parochie in alle richtingen te doorkruisen, straat voor straat, huis voor huis, door de verstrooiden bijeen te brengen en de lauwen wakker te schudden; van de ijver, waarmee zij de missie, als ze begonnen is, volgen met hun gebed, aanmoediging, alle mogelijke hulp en hun zorg voor de goede orde in alles.

Document

Naam: IN MENO DI UN ANNO
Herderlijke onderrichting tot de pastoors van Rome en de vastenpredikers - over de Sacramenten
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 18 februari 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0751, p. 30-49
Vert.: drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test