• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op deze bovennatuurlijke kracht en op deze band, die de mensen tot broeders maakt, berust onze hoop op de verzoening van de volkeren en wij zien hun werken reeds in velerlei vormen, vooral ten voordele van de oorlogsslachtoffers in een liefdewerk, waarin de gelovigen van de wereld hun edelmoedige offergaven bijeen laten stromen; zo stellen zij ook ons in staat om naar de mate van het mogelijke te voldoen aan de ontelbare smeekbeden, die onze hulp inroepen.

Wij verlangen vurig onze hulp uit te strekken tot alle delen van de wereld, zonder onderscheid van ras of taal, tot allen, die door de verschrikkelijke oorlog tot ellende zijn vervallen. Wat in het bijzonder Italië betreft, gaat onze zorg vooral uit naar hulp aan de kinderen, de zieken, de vluchtelingen, de getroffenen, de gerepatrieerden. De omstandigheden hebben ons ertoe gebracht, dit liefdewerk te vestigen hier in Rome, van waaruit wij hulp trachten te verlenen aan de grote massa arme zwervers zonder onderdak, zonder kleding, ten prooi aan de verschrikkingen van de honger.

Ootmoedig danken wij God voor wat wij op dit terrein tot nu toe hebben mogen doen. Maar onze dankbaarheid gaat ook uit naar u, beminde zonen, en naar uw parochianen, naar u om wille van uw vurige ijver, naar hen om de edelmoedige, ruime giften. die u liefderijk hebt ingezameld en overgedragen aan de "Pauselijke commissie voor hulpverlening" door onszelf opgericht. Weest er van overtuigd, gij zieleherders in ons diocees Rome, en mogen ook de verenigingen van de Katholieke Actie en de gelovigen er van overtuigd zijn, dat dit werk ons in de huidige droevige omstandigheden van nood en ontbering boven alle andere dierbaar is. Als een verlangen van de plaatsbekleder van Christus enige weerklank vindt in hun harten, dan moeten zij de kracht van hun naastenliefde op dit werk richten.

Document

Naam: IN MENO DI UN ANNO
Herderlijke onderrichting tot de pastoors van Rome en de vastenpredikers - over de Sacramenten
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 18 februari 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0751, p. 30-49
Vert.: drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 14 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test