• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Intussen heeft de H. Stoel zelf herhaaldelijk zonder aarzelen bij de regeerders van Duitsland stappen gedaan en geprotesteerd. Hij heeft energiek en met duidelijke woorden bij hen aangedrongen op eerbiediging en naleving van de plichten, die uit het natuurrecht zelf voortvloeien en die door het concordaat waren bekrachtigd. In die kritieke jaren heeft onze grote voorganger Pius XI de nauwlettende waakzaamheid getoond van een herder en tegelijk de geduldige lankmoedigheid van een vader en zo met onverschrokken kracht zijn zending als opperherder vervuld.

Toen hij echter zonder resultaat alle wegen van overreding had beproefd en zich met alle duidelijkheid geplaatst zag tegenover weloverwogen schendingen van een solemneel verdrag en tegenover een nu eens vermomde, dan weer openlijke, maar altijd harde godsdienstvervolging, onthulde hij op Passiezondag 1937 in zijn encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Mit brennender Sorge
De Katholieke Kerk in het Duitse Rijk
(14 maart 1937)
voor de ogen van de wereld de ware gedaante van het nationaal-socialisme: hoogmoedige afval van Jezus Christus, loochening van Zijn leer en verlossingswerk, de cultus van de macht, de afgoderij van ras en bloed, de onderdrukking van menselijke vrijheid en waardigheid.

Document

Naam: NELL' ACCOGLIERE
Tot het Kardinalencollege over het nationaal-socialisme bij gelegenheid van hun gelukwensen op de feestdag van de H. Paus Eugenous I
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 2 juni 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0751, p. 11-28
Vert.: drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 17 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test