• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met steeds meer nadruk heeft het nationaal-socialisme de Kerk willen aanklagen als de vijandin van het Duitse volk. De klaarblijkelijke onrechtvaardigheid van die beschuldiging zou de Duitse katholieken en onszelf diep hebben gegriefd, ware zij van andere lippen gekomen; maar uit de mond van zulke aanklagers is zij, wel verre van bezwarend, veeleer het schitterendste en eervolste getuigenis van de moedige, altijd volgehouden tegenstand van de Kerk te- gen een leer en methoden, die zo verderfelijk waren voor het welzijn van de ware beschaving en van het Duitse volk zelf. Wij wensen dit volk toe, dat het, bevrijd van de dwaling, waardoor het in de afgrond is gestort, zijn heil moge terugvinden aan de zuivere bronnen van de ware vrede en het ware geluk, aan de bronnen van waarheid, nederigheid en liefde, die met de Kerk uit het hart van Christus zijn gestroomd.

Document

Naam: NELL' ACCOGLIERE
Tot het Kardinalencollege over het nationaal-socialisme bij gelegenheid van hun gelukwensen op de feestdag van de H. Paus Eugenous I
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 2 juni 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0751, p. 11-28
Vert.: drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 17 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test