• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In Europa is de oorlog uit, maar welke littekenen heeft hij er op gedrukt! De goddelijke Meester had gezegd: Alwie onrechtmatig naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Vgl. Mt. 26, 52 Welnu, wat ziet u?

U ziet, wat een staatsopvatting en staatactiviteit achter zich laat, die niet de minste achting heeft voor de heiligste gevoelens van de mensheid, die de onschendbare beginselen van het christelijk geloof met voeten treedt. Met verbijstering ziet thans heel de wereld naar de ineenstorting, die er het resultaat van is.

Die ineenstorting, wij hadden ze van verre zien 9 aankomen, en slechts weinigen, menen wij, hebben met groter spanning de ontwikkeling en verhaasting van deze onvermijdelijke val gevolgd. Meer dan twaalf jaren, die behoorden tot de beste van onze rijpe leeftijd, leefden wij vanwege onze ambtsplichten te midden van het Duitse volk. Met de vrijheid, die de politieke en maatschappelijke situatie van die dagen ons lieten, hebben wij in die tijd gewerkt om de toestand van de katholieke Kerk in Duitsland te verstevigen. Wij hadden daardoor gelegenheid de grote kwaliteiten van dat volk te leren kennen en wij hadden persoonlijke relaties met zijn beste vertegenwoordigers. Daarom vertrouwen wij, dat het zich zal kunnen opwerken tot nieuwe waardigheid en nieuw leven, als het de satanische nachtmerrie van het nationaal-socialisme van zich zal hebben afgeschud en de schuldigen (zoals wij reeds vroeger hebben uiteengezet) voor hun misdaden zullen hebben geboet.

Document

Naam: NELL' ACCOGLIERE
Tot het Kardinalencollege over het nationaal-socialisme bij gelegenheid van hun gelukwensen op de feestdag van de H. Paus Eugenous I
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 2 juni 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0751, p. 11-28
Vert.: drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 17 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test