• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar het hoogfeest van vandaag herinnert ons dat de Heer ons in de verbrokkeling van het leven met liefhebbende kwetsbaarheid tegemoet komt, die van de Eucharistie. In het brood des levens komt de Heer ons bezoeken, maakt Hij zich tot bescheiden voedsel dat ons geheugen, dat ziek is door die dolle drukte, liefdevol geneest. Want de Eucharistie is de gedachtenis aan Gods liefde. Daar komt Zijn lijden ons in gedachtenis vgl. Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus, antifoon van het Magnificat, tweede Vespers, Gods liefde voor ons, die onze kracht is, de steun op onze weg. Ziedaar waarom de Eucharistische gedachtenis ons zoveel goed doet: zij is geen abstracte, koele herinnering, niet gewoon maar een begrip, maar de levende en troostvolle herinnering aan Gods liefde. In de Eucharistie ligt de smaak voor Jezus’ woorden en gebaren, de smaak van Zijn Pasen, de geur van Zijn Geest. Door ze te ontvangen, wordt de zekerheid in ons hart geprent dat we door Hem bemind worden. Terwijl ik dat zeg, denk ik bijzonder aan u, kinderen, die onlangs de eerste Communie ontvangen hebben en hier talrijk aanwezig zijn.

Document

Naam: “HERINNER U” OM EEN FUTLOOS GEESTELIJK LEVEN TE VERMIJDEN
Op het Hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus - Sacramentsdag 2017, Voorplein van St. Jan van Lateranen
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 18 juni 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / SRKK / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test