• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om aan deze wens te voldoen zouden wij eerst willen spreken over de „morele persoonlijkheid", die de boekhouder in zich moet aankweken en vormen.
Bekwaamheid en kennis van de zedelijke plichten
In uw beroep zijt gij tegelijk specialisten, experts en vertrouwensmannen. Dit veronderstelt heel bepaalde kennis en bekwaamheid en eist waarborgen, dat gij ze beoefent, gelijk uw taak en de voorschriften van het recht dit vragen. Uw morele persoonlijkheid legt u dus de verplichting op, de zedelijke normen te kennen, die voor u gelden, en er rekening mee te houden, d.w.z. dat gij moet weten, wat de natuurwet, het verplichtend gesteld positief recht, de billijkheid, de loyaliteit, de eerbied voor de menselijke persoon voorschrijven, en wat de naastenliefde, de verplichtingen van de rechtvaardigheid en de zin voor de sociale orde vorderen.
Goede wil en eerlijk oordeel

Toch is dit verstandelijk element slechts een voorwaarde. Het wezenlijke is de vastbesloten wil om als levensregel te nemen, wat men als zedelijk juist heeft erkend. In uw beroep zijn de situaties dikwijls zeer moeilijk, omdat het zedelijk oordeel dan pas kan volgen, als men een technisch oordeel over de stand van zaken heeft verkregen. Toch is dit niet het beslissend punt. Het beslissende ligt in de vrijwillige stellingname en in het besluit, zich niet van uw plicht te laten afbrengen, als de specialist in u oordeelt, dat de handeling, waarover het gaat, zedelijk niet juist is, onverschillig wie er overigens voor-of nadeel van heeft, de fiscus of de belastingplichtige, de grootindustrieel of de arbeidersgemeenschap, een hypotheekbank of kredietbank, een verkoper of koper van gronden.

De morele gevaren voor de boekhouder
Gij weet beter dan wij, welk een klaar inzicht, welk een werkelijkheidszin, wat een rustige bezinning er dikwijls nodig is, opdat men in een bepaald geval een duidelijk, objectief en moreel verantwoord oordeel kar. uitspreken. Maar gij zult het met ons eens zijn, dat de boekhouder, bij wie de morele persoonlijkheid niet is ontwikkeld, dikwijls gevaar loopt, aanbiedingen aan te nemen of kansen op stoffelijk voordeel te benutten, die zijn geweten niet goedkeurt, hoe men dit voordeel ook noemt en hoe men het dan ook boekt.

Document

Naam: LORSQUE NOUS AVONS
Tot het eerste congres van de Europese unie van deskundigen in boekhouden, economie en financieën
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 9 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0762 p. 68-76
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 30 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test