• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Begroeting
Toen wij, heren, het hoofdthema vernomen hadden van het eerste congres van de Europese unie van deskundigen in boekhouden, economie en financiën, nl. welke bijdrage zulk een groepering kan leveren voor de economische eenmaking van Europa, hebben wij deze nieuwe poging tot internationale samenwerking met vreugde begroet, en nu reeds vormen wij de meest oprechte wensen voor het verheven doel van uw vereniging.
Het uitgebreid studieterrein, door het program van het congres te Florence en te Rome aangewezen, toont genoeg de omvang van uw onderzoekingen en geeft ons een vermoeden van een langdurige arbeid, waartoe wij u van harte willen bemoedigen.
Ontwikkeling van de boekhouding
De steeds gewichtiger rol van uw beroep bij private en publieke ondernemingen is zelf een uiting van de snelle ontwikkeling der economische techniek in de tegenwoordige wereld.
Deze techniek heeft haar geschiedenis. Haar methoden en vaktaal zijn ontstaan volgens de zones van ruilhandel en van talen in de verschillende landen. Eertijds had iedere streek min of meer haar eigen wijze van boekhouden. Daar was de methode van Venetië, van Antwerpen, die van Engeland en van Frankrijk. Sommige voornamere banken en handelshuizen vervolmaakten echter hun boekhouding en maakten daarin in zekere zin school. Later kwamen de theoretici, die de voor- en nadelen van de verschillende systemen methodisch bestudeerden, bijv. zij, die de zogenaamde dubbele boekhouding invoerden. Maar pas in het midden van de 19e eeuw werden de mathematische berekeningen van de boekhouding op nieuwe terreinen toegepast: op inventarissen, bestekken, begrotingen, berekening van prijzen, van onkosten en van omzet. Het zijn even zovele hoofdstukken, waarbij een steeds deskundiger boekhouding de grootste diensten bewees voor de leiding en administratie van ondernemingen. Tegenwoordig is de wetenschap van de boekhouding onderverdeeld in verschillende takken, waarvan sommige, zoals de statistiek, een zelfstandig vak vormen. De ontwikkeling van deze wetenschap is nog lang niet voltooid, en uw werk, heren, zal tot deze voltooiing bijdragen.
Het onderzoek van de technische zijde van deze vraagstukken, die wij zo juist hebben opgenoemd, behoort tot uw competentie; maar gij hebt ons gevraagd, enkele woorden te spreken over het zedelijk aspect van uw beroep en de uitoefening er van.

Document

Naam: LORSQUE NOUS AVONS
Tot het eerste congres van de Europese unie van deskundigen in boekhouden, economie en financieën
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 9 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0762 p. 68-76
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 30 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test