• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN HET EINDE VAN HET HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
Sint Pietersplein

Op het Paus Franciscus - Homilie
Het koningschap van Christus, alleen door de almacht van de liefde
Tijdens de H. Mis na sluiting van de H. Deur en het Buitengewone Heilig Jaar van de BarmhartigheidChristus, Koning van het Heelal (Jaar C) - Sint Pietersplein
(20 november 2016)
loven en danken we God voor de gave die het Heilig Jaar van de Barmhartigheid is geweest voor de Kerk en voor vele mensen van goede wil. Met eerbied groet ik de President van de Italiaanse Republiek en de officiële afvaardigingen hier aanwezig. Ik vertolk mijn erkentelijkheid aan de Italiaanse regering en andere instituties voor de samenwerking en de overvloedige inzet. Een warm dankjewel aan de veiligheidsdiensten, aan de diensten voor het onthaal, voor de inlichtingen, voor gezondheidszorg en aan de vrijwilligers van elke leeftijd en afkomst. In het bijzonder dank ik de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie en zijn voorzitter en allen die hebben samengewerkt in zijn verschillende afdelingen.

Een dankbare herinnering gaat naar hen die spiritueel hebben bijgedragen tot het welslagen van het Jubileum: ik dank de vele bejaarde en zieke mensen, die onophoudelijk hebben gebeden en hun lijden voor het Jubileum hebben opgedragen. Op bijzondere wijze wil ik, op de vooravond van de Dag voor mensen van het gebed die we morgen vieren, de slotzusters danken. 

Ik nodig allen uit een bijzondere aandacht te hebben voor onze Zusters die zich helemaal wijden aan het gebed en die nood hebben aan spirituele en materiële solidariteit. 

Gisteren werd te Avignon in Frankrijk pater Marie Eugene van het Kind Jezus van de orde der ongeschoeide Karmelieten zalig verklaard. Hij was de stichter van het Seculier Instituut ‘Onze Lieve Vrouw van het leven’, een man Gods, gevoelig voor de geestelijke en materiële noden van de naaste. Zijn voorbeeld en zijn voorspraak ondersteunen onze geloofsweg.

Ik groet jullie allen die uit verschillende landen naar hier gekomen bent om de sluiting van het Heilige Deur van de Sint Pietersbasiliek mee te maken. De maagd Maria helpt ons allen om de geestelijke gaven van het Jubileum van de Barmhartigheid in ons hart te bewaren en ze vrucht te doen dragen.

Document

Naam: AAN HET EINDE VAN HET HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 november 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test