• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om Jezus’ koningschap te ontvangen, zijn wij geroepen tegen deze bekoring te strijden, de blik op de Gekruisigde te richten om steeds trouwer aan Hem te worden. Hoe dikwijls zoeken wij de geruststellende zekerheden die de wereld biedt. Hoe dikwijls worden wij niet bekoord om van het kruis af te komen; de aantrekkingskracht van macht en succes lijkt een gemakkelijke en snelle weg om het Evangelie te verspreiden en daarbij te vlug te vergeten hoe het rijk Gods werkt. Dit Jaar van de Barmhartigheid nodigt ons uit de kern te herontdekken, terug te keren naar de essentie. Deze tijd van barmhartigheid herinnert ons eraan naar het ware gelaat van onze Koning te kijken, dat schittert met Pasen; en het jonge en mooie gelaat van de Kerk te herontdekken dat schittert wanneer zij onthalend, vrij, trouw, arm aan middelen en rijk aan liefde, missionair is. De barmhartigheid die ons naar het hart van het Evangelie brengt, roept ons ook op afstand te doen van de gewoontes en gebruiken die een hinder kunnen vormen voor dienstbaarheid aan Gods rijk, om ons alleen op het eeuwige en nederige koningschap van Jezus te richten en ons niet aan te passen aan de broze koningschappen en wisselende machten van deze tijd. 

Document

Naam: HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS, ALLEEN DOOR DE ALMACHT VAN DE LIEFDE
Tijdens de H. Mis na sluiting van de H. Deur en het Buitengewone Heilig Jaar van de Barmhartigheid
Christus, Koning van het Heelal (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 november 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test