• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het lekenapostolaat, individueel of in groepsverband uitgeoefend, moet vervolgens de juiste orde zijn ingeschakeld in het apostolaat van de gehele Kerk; de verbondenheid met hen, die de Heilige Geest heeft aangesteld om Gods Kerk te hoeden Vgl. Hand. 20, 28 , is zelfs een wezenlijk element van het christelijk apostolaat. Niet minder noodzakelijk is de samenwerking tussen de verschillende apostolaatsinitiatieven, die door de hiërarchie zo goed mogelijk moet worden geregeld.

Want ter bevordering van de geest van eenheid, dat n.l. heel het apostolaat van de Kerk wordt gedragen door broederlijke liefde, de gemeenschappelijke doeleinden worden bereikt, en nadelige concurrentie wordt voorkomen, is het nodig, dat er een wederzijdse waardering bestaat van alle apostolaatsvormen in de Kerk en dat deze, met eerbiediging van ieders eigen karakter, goed worden gecoördineerd. Vgl. Paus Pius XI, Brief, Aan Kard. Leme de Silveira Cintra, Aartsbisschop van San Sebastian in Rio de Janeiro - Over het gebrek aan priesters in Brazilië, Quamvis Nostra (27 okt 1935). A.A.S. 28 (1936) 160-161.

Dit is dan vooral van belang, wanneer voor een bepaalde actie de harmonie en de apostolische samenwerking wordt vereist van de seculiere en reguliere geestelijkheid, van religieuzen en leken.

Document

Naam: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Over het lekenapostolaat
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0820, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test