• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de bisdommen moeten, voor zover mogelijk, raden worden opgericht voor steun aan het apostolaatswerk van de Kerk, zowel op het gebied van evangelieprediking en heiliging als op charitatief en sociaal gebied en andere terreinen, waarbij een passende samenwerking van de geestelijken en religieuzen met de leken vereist is. Deze raden kunnen goede diensten bewijzen voor de onderlinge coördinatie van de verschillende verenigingen en initiatieven van de leken, met eerbiediging van ieders eigen karakter en autonomie. Vgl. Paus Benedictus XIV, Apostolische Constitutie, De Synodo Dioecesana. l. III, c. IX, nn. VII-VIII: Opera Omnia, vervat in 17 delen, tom. XI, Prato 1844, blz. 76-77

Dergelijke raden moeten ook, zo mogelijk, worden opgericht op parochieel of interparochieel, interdiocesaan, nationaal of internationaal vlak. Vgl. Paus Pius XI, Brief, Aan Kard. Leme de Silveira Cintra, Aartsbisschop van San Sebastian in Rio de Janeiro - Over het gebrek aan priesters in Braziliƫ, Quamvis Nostra (27 okt 1935). A.A.S. 28 (1936) 160-161

Bovendien moet er, ten dienste en tot stimulering van het lekenapostolaat, bij de heilige Stoel een speciaal secretariaat worden gevestigd, als een centrum, dat langs geschikte wegen inlichtingen kan verstrekken omtrent de verschillende apostolische initiatieven van de leken, de moderne problemen op dit gebied bestudeert en de hiërarchie en de leken van advies dient bij de apostolaatswerken. In dit secretariaat moeten de verschillende bewegingen en initiatieven van het apostolaat over de gehele wereld vertegenwoordigd zijn en hierin moeten de priesters en religieuzen met de leken samenwerken.

Document

Naam: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Over het lekenapostolaat
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0820, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test

Fatal error detected!
Information about this error has been sent to support@brug-it.nl