• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er ligt een onmetelijk apostolaatsterrein open in het nationale en internationale leven, waar vooral de leken de dragers van de christelijke wijsheid moeten zijn. De katholieken moeten het hun plicht achten om door vaderlandsliefde en door het getrouw vervullen van hun burgerplichten het waarachtig algemeen welzijn te bevorderen, en zij moeten door de kracht van hun mening trachten te bereiken, dat er een rechtvaardig regeringsbeleid wordt gevoerd en dat de wetten beantwoorden aan de zedelijke normen, en het algemeen welzijn dienen. Katholieke politici die, zoals verwacht mag worden, vast staan in het geloof en in de christelijke leer, zullen functies in het openbare leven niet weigeren, want door het goed vervullen hiervan kunnen zij het algemeen welzijn hoger opvoeren en tevens de weg bereiden voor het Evangelie.

Laten de katholieken samenwerken met alle mensen van goede wil om zo alles te bevorderen, wat waar, wat rechtvaardig, wat heilig en wat aantrekkelijk is. Vgl. Fil. 4, 8 Zij moeten met hen tot een dialoog komen, en hen tegemoet treden met wijsheid en hoffelijkheid en een onderzoek instellen naar de mogelijkheden om de sociale en publieke instellingen te vervolmaken volgens de geest van het Evangelie. Onder de tekenen van onze tijd dient bijzonder vermeld te worden dat groeiende en onweerstaanbare solidariteitsbesef van alle volken; en het is de taak van het lekenapostolaat om dit krachtig te stimuleren en dit te veredelen tot een oprechten en waarachtige broederlijke genegenheid. Bovendien moeten de leken goed op de hoogte zijn van wat er omgaat in het internationale leven en van de problemen die zich daar voordoen, en van de theoretische en praktische oplossingen, vooral met betrekking tot de volken in de ontwikkelingslanden. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 231-239 Laten allen, die in andere landen werkzaam zijn of daaraan hulp verlenen, er goed aan denken, dat de betrekkingen tussen de volken een uitwisseling van echte broederlijkheid moeten vormen, waarbij beide partijen zowel geven als ontvangen. Wie op reis gaan voor internationale aangelegenheden of voor zaken of voor ontspanning, mogen niet vergeten, dat zij ook op reis overal herauten van Christus zijn, en zij moeten zich inderdaad als zodanig gedragen.

Document

Naam: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Over het lekenapostolaat
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0820, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test