• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Moet men, na de bevestigingen van  Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
(Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
) over “omstandigheden die de morele verantwoordelijkheid verlichten”, nog steeds de leer geldig achten van de encycliek van de H. Johannes Paulus II, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
, gebaseerd op de H. Schrift en de Traditie van de Kerk, volgens de welke “omstandigheden of intenties nooit een daad die intrinsiek slecht is vanwege het doel, kunnen omvormen in een daad die ‘subjectief’ goed is of te verdedigen valt als een keuze”? 

Alinea's in de marge van alinea 4

Doubt No. 4:

After the affirmations of Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
 on “circumstances which mitigate moral responsibility,” does one still need to regard as valid the teaching of St. John Paul II’s encyclical H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
, based on sacred Scripture and on the Tradition of the Church, according to which “circumstances or intentions can never transform an act intrinsically evil by virtue of its object into an act ‘subjectively’ good or defensible as a choice”?

In Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
stresses that on account of mitigating circumstances “a negative judgment about an objective situation does not imply a judgment about the imputability or culpability of the person involved.” The Dubia point to the Church’s teaching as expressed in John Paul II’s H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
according to which circumstances or good intentions can never turn an intrinsically evil act into one that is excusable or even good.

The question arises whether Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
too, is agreed that any act that transgresses against God’s commandments, such as adultery, murder, theft or perjury, can never, on account of circumstances that mitigate personal responsibility, become excusable or even good.

Do these acts, which the Church’s Tradition has called bad in themselves and grave sins, continue to be destructive and harmful for anyone committing them in whatever subjective state of moral responsibility he may be?

Or could these acts, depending on a person’s subjective state and depending on the circumstances and intentions, cease to be injurious and become commendable or at least excusable?

Document

Naam: 5 "DUBIA" OVER AMORIS LAETITIA
Soort: Carlo Kardinaal Caffarra
Auteur: Kardinalen W. Brandmüller, R. L. Burke, C. Caffarra, J. Meisner
Datum: 12 september 2016
Copyrights: © 2016, Aleteia.org
Voorl. Engelstalige versie
(English) Translation provided by the cardinal signatories
Bewerkt: 28 december 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test