• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IN DE BIECHT ONTVANGEN WIJ HET GESCHENK VAN GODS VERGEVING EN BARMHARTIGHEID
Aan het einde van de H. Mis van de "Nederlandse Dag" in het Heilig Jaar van Barmhartigheid - Sint Pietersbasiliek

Dierbare broeders en zusters,

het is mijn grote vreugde u hier in de Sint Pietersbasiliek te mogen begroeten bij gelegenheid van de Nederlandse dag in het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Het is goed dat u hier samen gekomen bent in een gemeenschappelijke bedevaart naar Rome met herders en gelovigen uit alle Nederlandse bisdommen. Op deze manier geeft u uiting aan het leven en de gemeenschap van de kerk in Nederland en aan haar eenheid met de Opvolger van Petrus.

Het heilig jaar brengt ons tot de nog hechtere band met Jezus Christus. Hij is het gezicht van de barmhartigheid van de Vader. Het is onmogelijk dit grote mysterie van Gods liefde ooit volledig te doorgronden; het is de bron van ons heil. Heel de wereld, ieder van ons heeft de goddelijke barmhartigheid nodig. Zij is het die ons redt, die ons leven geeft, die ons herschept tot ware zonen en dochters van God. En deze heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere manier te ervaren in het Sacrament van Boete en Verzoening. De Biecht is de plek waar wij het geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid ontvangen. Het is daar dat de omvorming van ieder van ons begint als ook de hervorming van het leven van de Kerk. Ik moedig u daarom aan om uw hart te openen en u te laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u werktuigen van barmhartigheid worden.

Eenmaal omhelst door de barmhartige Vader, die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult u in staat zijn om van Zijn liefde te getuigen in het leven van alledag. De mannen en vrouwen van vandaag dorsten naar God. Ze dorsten naar Zijn goedheid en liefde. En ook u, als kanalen van barmhartigheid, kunt helpen deze dorst te lessen. Er zijn zoveel mensen die u kunt helpen Christus opnieuw te ontdekken: de redder en verlosser van de mensheid. En als missionaire leerlingen van Jezus kunt u de samenleving met de bevloeien met de verkondiging van het Evangelie en met uw liefde voor de naaste, vooral jegens de aller armsten en de mensen die niemand anders hebben dan zichzelf.

Ik vertrouw u allen en heel de Kerk in Nederland toe aan de moederlijke schutse van de heilige Maria, moeder van barmhartigheid, en schenk u van harte mijn zegen. En, alstublieft, bidt u ook voor mij.

Document

Naam: IN DE BIECHT ONTVANGEN WIJ HET GESCHENK VAN GODS VERGEVING EN BARMHARTIGHEID
Aan het einde van de H. Mis van de "Nederlandse Dag" in het Heilig Jaar van Barmhartigheid - Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 november 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test