• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom moet met alle kracht en inspanning er naar gestreefd, dat tenminste in de toekomst de voortgebrachte goederenovervloed slechts in billijke verhouding zich ophope bij hen, die kapitaal bezitten, doch in voldoend ruime mate toestrome aan hen, die arbeid presteren, niet opdat de arbeiders in hun werklust zouden verslappen - want de mens is geboren om te arbeiden, als de vogel om te vliegen - maar opdat zij door spaarzaamheid hun bezit geleidelijk vermeerderen, en, door het verstandig te beheren, lichter en met minder zorg de gezinslasten dragen, en opdat zij, bevrijd van de bestaansonzekerheid, zo bij uitstek het lot der proletariërs, niet enkel de wisselvalligheden van het leven kunnen trotseren, maar ook mogen vertrouwen, dat na hun dood voor hun nagelaten betrekkingen enigermate gezorgd zal zijn.
Dit alles heeft onze voorganger niet min of meer aangeduid, maar luide en openlijk verkondigd, en thans willen wij het in dit schrijven nog eens krachtig inscherpen; want wordt niet krachtig en zonder uitstel de uitvoering van deze dingen ter hand genomen, dan behoeft niemand zich in te beelden, dat de openbare orde, de vrede en de rust in de menselijke samenleving nog met succes te verdedigen zijn tegen de predikers der revolutie.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test