• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onder de algemene criteria die betrekking hebben op de pelgrimage van relieken van Zaligen buiten de plaatsen waar zij reeds een legitieme liturgische cultus genieten Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Notitie over de verering van de zaligen, Notificatio de cultu Beatorum (21 mei 1999). in Notitiae 1999, pp. 444-446, voor zover het de verering betreft, moet op het volgende gelet worden: het belang van de relieken van de Zaligen (enkel een fragment of stukje kleding is niet geschikt), de overeenstemming met de relevante diocesane bisschoppen, de implicaties die voortvloeien uit het feit dat, omdat het een Zalige betreft, de liturgische verering is toegestaan te hunner ere op ad hoc basis in de kerken die door de relieken worden bezocht en alleen gedurende de tijd dat zij daar verblijven.

Ter gelegenheid van de pelgrimage van de belangrijkste relieken van een Zalige (het lichaam, het grootste deel van het lichaam, het hart), wordt de mogelijkheid van liturgische vieringen te hunner ere geboden door de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten aan de individuele kerken waar de overblijfselen worden tentoongesteld ter verering door de gelovigen, en voor de dagen dat zij daar verblijven. Het verzoek daartoe wordt ingediend door degene die de pelgrimage organiseert.

Voor de viering van de Mis en het koorgebed worden teksten gebruikt die reeds naar behoren zijn goedgekeurd (in verschillende talen), puttend uit het overeenkomstige Misformulier van het Romeins Missaal, Lectionarium en het Getijdengebed voor wat er ontbreekt; wanneer reeds goedgekeurde teksten ontbreken put men uit het rituaal van het Misformulier.

De Mis en het Koorgebed van de Zalige zijn niet toegestaan als zij samenvallen met Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Tabellen voor liturgische dagen (21 januari 1981)
van de “Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Tabellen voor liturgische dagen (21 januari 1981)
”; zij zijn toegestaan met de instemming van de diocesane bisschop Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 374, als zij samenvallen met Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Tabellen voor liturgische dagen (21 januari 1981)
, met dien verstande dat er op zondagen (van Kerstmis en de tijd door het jaar) slechts één Mis ter ere van de Zalige mag zijn, terwijl de overige Missen en het Getijdengebed die van de zondag zelf moeten zijn.

De naam van de Zalige mag genoemd worden in het Eucharistisch Gebed, wanneer een gebed gebruikt wordt waarin het mogelijk is de Heilige van de dag te noemen. Eveneens kan de naam van de Zalige worden aangeroepen, indien de Litanie der Heiligen wordt gezongen; beelden van de Zaligen mogen ook getoond worden ter openbare verering. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Notitie over de verering van de zaligen, Notificatio de cultu Beatorum (21 mei 1999), 11.13

Wat betreft de diverse uitingen van vroomheid en devotie rondom de relieken van de Zaligen, gelieve de aanwijzingen te volgen vervat in het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Directorium over volksvroomheid en liturgie. Principes en richtlijnen
(9 april 2002)
.

Vanuit de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 27 januari 2016

 

Robert Kard. Sarah
Prefect

Document

Naam: NOTITIE OVER HET TOESTAAN VAN DE VERERING TER GELEGENHEID VAN DE PELGRIMAGE VAN BELANGRIJKE RELIEKEN VAN ZALIGEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 27 januari 2016
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 18 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test