• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De wetgeving voorziet in de mogelijkheid om de datum waarop sommige hoogfeesten worden gevierd, te veranderen, nl.: Openbaring van de Heer, Hemelvaart en Sacramentsdag. Wanneer dit geen verplichte feestdagen meer zijn, worden zij verplaatst naar de dichtstbijzijnde zondag. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 7 Ook het hoogfeest van de H. Jozef kan, wanneer het geen verplichte feestdag is, worden verplaatst buiten de veertigdagentijd, indien de bisschoppen dit wenselijk achten. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 56 Wat betreft het hoogfeest van Allerheiligen zou er, bijvoorbeeld, een gegronde reden tot verplaatsing kunnen zijn, als het daardoor samenvalt met een dag die beter harmonieert met de plaatselijke cultuur. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis, De Calendaria Particularia atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis (24 juni 1970), 36 Buiten deze gevallen dient men vast te houden aan de data van de Algemene kalender en moet doorgaans het liturgische jaar met grote zorg behouden worden, en m.n. het eigen karakter van de zondag als "dag van de Heer", waarop de Kerk het lijden en sterven, de verrijzenis en de heerlijkheid van de Heer Jezus gedenkt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 106

Gevolg gevend aan het verlangen van het Concilie, benadrukken de normen dat men de periode waarin doorgaans de veertigdagentijd en het Paasoctaaf vallen, alsook de dagen van 17 tot en met 24 december, dient vrij te houden van heiligenvieringen. Genoemde normen kunnen echter uitzonderingen toestaan in het algemene kader. Vooral wordt op dit laatste punt een zekere vrijheid gelaten m.b.t. de eigen feesten en de eigen niet verplichte gedachtenissen.

Document

Naam: NOTITIE OVER ENKELE ASPECTEN VAN DE EIGEN KALENDERS EN LITURGISCHE TEKSTEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 20 september 1997
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie / Notitiae, 35 (1997), p. 284-297
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 177-190
Bewerkt: 9 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test