• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De liturgische teksten voor de viering van zaligen kunnen worden ontleend aan de betreffende Gemeenschappelijke teksten van het Romeins Missaal of het Getijdenboek. Het collectagebed is eigen en houdt direct verband met de zalige zelf. Met betrekking tot het Lezingenofficie dient er een tweede lezing met responsorium te worden voorgesteld die ofwel ontleend is aan de geschriften van de betreffende zalige, ofwel aan een getuigenis van een tijdgenoot, of aan geschriften van kerkvaders of kerkelijke schrijvers. Aan de lezing dient een korte biografische notitie vooraf te gaan, die evenwel niet tijdens de viering van de liturgie van het getijdengebed mag worden voorgelezen. Deze teksten moeten, voorafgaand aan de zaligverklaring, door het bevoegde gezag worden voorgelegd aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten en kunnen niet worden gewijzigd zonder toestemming van de Apostolische Stoel.

Document

Naam: NOTIFICATIO DE CULTU BEATORUM
Notitie over de verering van de zaligen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 21 mei 1999
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 173-176
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test