• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor de zaligen die noch in het Romeins Martyrologium staan opgeschreven, noch een publieke cultus genieten welke door de Apostolische Stoel werd gedecreteerd of door haar werd geconfirmeerd, is het Congregatie voor de Riten
Decreet over de verering van zaligen die sinds onheugelijke tijden reeds vereerd worden (28 april 1914)
van kracht dat de Heilige Ritencongregatie op 28 april 1914 uitvaardigde, dat stelt: als op particuliere plaatsen, op grond van een gewoonte sinds onheuglijke tijden, zaligen in een publieke en religieuze cultus worden geëerd, mag men hen op de Particuliere kalender behouden onder plaatsing van een sterretje of ander teken bij hun naam; deze aantekening geeft dan aan, dat een expliciet decreet ontbreekt waardoor zij formeel zouden zijn zaligverklaard.

Document

Naam: NOTIFICATIO DE CULTU BEATORUM
Notitie over de verering van de zaligen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 21 mei 1999
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 173-176
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test