• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Inderdaad is het staatsgezag door de Schepper van het heelal gewild, zoals onze wijze voorganger Leo XIII z.g. in zijn encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Immortale Dei
Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting
(1 november 1885)
leert, om het leven van de gemeenschap te regelen overeenkomstig de voorschriften van een orde, die in haar algemene beginselen en wetten onveranderlijk is; om voor de mens in dit tegenwoordige leven het verwerven van lichamelijke, verstandelijke en zedelijke volmaaktheid gemakkelijker te maken, en om de burger behulpzaam te zijn in het bereiken van zijn bovennatuurlijk doel.
Bijgevolg: de verheven taak van de staat bestaat hierin, in het nationale leven de initiatieven en de activiteit van de individuen te controleren, te regelen en te bevorderen, en dat alles op harmonische wijze te richten op het algemeen welzijn. De eerste, voornaamste maatstaf nu om dit welzijn te omschrijven is niet de willekeurige opvatting van een of ander persoon, ook niet de louter materiële welvaart van de gemeenschap, maar de harmonische ontwikkeling van de natuurlijke volmaking van de mens, waarvoor juist de staat door de allerhoogste Schepper als hulpmiddel is bestemd.
De staat beschouwen als doel, waarop alles gericht, waaraan alles ondergeschikt is, heeft als noodzakelijk gevolg: schade en benadeling van de duurzame, ware welvaart van de volken. En dat gebeurt zeker, hetzij zulk een onbeperkte macht aan de staat wordt toegekend als gevolmachtigde van de natie, van het volk, of van een of andere klasse van burgers, hetzij de staat, als absolute heerser en aan absoluut niemand onderworpen, zulk een onbeperkte macht uit eigen beweging aan zich trekt.

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test