• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Welnu, de dagelijks toenemende verbreiding en verdieping van de verering van het allerheiligst Hart van Jezus - een gevolg, niet alleen van de toewijding van het mensdom bij het einde van de vorige eeuw, maar ook van de instelling van het feest van Christus-Koning door onzen onmiddellijke voorganger z.g. Paus Pius XI, Encycliek, Over het feest van Christus Koning, Quas Primas (11 dec 1925) is voor de christenen een bron geweest van waarlijk ontelbare zegeningen, als een "krachtige stroom", die "de stad Gods verblijdt". Vgl. Ps. 45, 5 En was er ooit een tijd, die meer behoefte had aan deze zegeningen, dan onze tijd? Was er ooit een tijd, die meer dan de onze gekweld werd door geestelijke armoede en innerlijke leegte, ondanks alle technische vooruitgang en materiele opbloei? Waarlijk, het openbarende woord van de Apocalyps is er op toepasselijk: "Gij zegt: ik ben rijk, ik heb overvloed en ik heb behoefte aan niets; daarom beseft gij ook niet, dat gij ellendig zijt en erbarmelijk, arm, blind en naakt." (Openb. 3, 17)

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test