• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zeker, ook toen de volken van Europa nog verbonden waren met de broederband, die door eenheid van christelijke instellingen en leer werd in stand gehouden, bleven geschillen, omwentelingen en verwoestende oorlogen niet uit. Maar nooit wellicht waren de volken zo gebroken en zo terneergeslagen als thans, nu zij in grote ontsteltenis tot de ontdekking komen, hoe ontzaglijk moeilijk hun kwalen te genezen zijn. In vroeger tijden daarentegen, hadden allen een helder besef en begrip van recht en onrecht, van wat mag en niet mag. Dat maakt een vergelijk gemakkelijker, bedwingt de stormen der hartstochten, en laat de weg vrij en open voor een eervol bijleggen van geschillen. In onze dagen echter komen de geschillen niet alleen voort uit een onstuimig oplaaien van onbedwongen hartstochten, maar veeleer uit een innerlijke crisis, een gebrek aan geweten, dat de redeloze omverwerping van de normen van alle eerlijkheid en zedelijkheid na zich sleept zowel in het particuliere als in het openbare leven.

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test