• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De eerste beschimpt Hem, zoals ook de omstaanders en leiders van het volk dat deden, maar deze arme man spreekt uit wanhoop: “Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!” (Lc. 23, 39). Deze kreet spreekt van de angst van de mens ten aanzien van het mysterie van de dood en van het tragische besef dat alleen God het verlossende antwoord kan zijn: daarom is het onvoorstelbaar dat de Messias, de gezalfde van God, aan het kruis hangt en niets zou doen om zichzelf te redden. Dat verstonden ze niet. Ze verstonden het mysterie van het offer van Jezus niet. Jezus heeft ons verlost juist door op het kruis te blijven. Wij allen weten dat het niet makkelijk is ”op het kruis te blijven”, op onze kleine kruisen van elke dag. Hij is op dat grote kruis gebleven, in dat grote lijden en zo heeft Hij ons gered; daar heeft Hij zijn almacht getoond en daar heeft Hij ons vergiffenis geschonken. Daar voltrekt zich zijn liefdegave en ontspringt voor immer onze redding. Door op het kruis te sterven, onschuldig tussen twee misdadigers, maakt Hij duidelijk dat de redding van God gelijk welke mens in gelijk welke staat kan bereiken, ook in de meest negatieve en pijnlijke. De redding van God is er voor allen, niemand uitgesloten. Ze wordt aan allen aangeboden. Daarom is het Jubeljaar een tijd van genade en van barmhartigheid voor allen, goeden en slechten, voor hen die gezond zijn en voor hen die lijden. Herinnert jullie de parabel die Jezus vertelt over het bruiloftsfeest van de zoon van een machtige der aarde: omdat de genodigden niet wilden komen, zegt hij aan zijn dienaren: ”Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen, en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft” (Mt. 22, 9). Allen zijn wij geroepen: goeden en slechten. De Kerk is er niet alleen voor de goeden of voor hen die goed schijnen of zich goed achten; de Kerk is er voor allen en ook bij voorkeur voor de slechten, want de Kerk is barmhartigheid. En, deze tijd van genade en van barmhartigheid doet ons eraan denken dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Vgl. Rom. 8, 39 Aan wie op een ziekbed gekluisterd is, aan wie opgesloten in een gevangenis leeft, aan de velen die in de val van de oorlogen geklemd zitten, zegt ik: kijkt naar de Gekruisigde; God is jullie nabij, blijft bij jullie op het kruis en biedt zich als Redder aan ons allen aan. Aan jullie die veel lijden zeg ik, Jezus werd voor jullie, voor ons, voor allen gekruisigd. Laat de kracht van het Evangelie toe in jullie hart zodat het je troost, je hoop geeft en de intieme zekerheid dat niemand uitgesloten wordt van Zijn vergiffenis. Jullie kunnen mij de vraag stellen: “Zeg mij, Padre, kan iemand die de slechtst mogelijke dingen bedreven heeft, vergiffenis krijgen?” – “Ja! Ja: niemand wordt uitgesloten van de vergiffenis van God. Het volstaat berouwvol naar Jezus te gaan met de wil door Hem omhelsd te worden”.

Document

Naam: BARMHARTIGHEID 31. - VERGIFFENIS OP HET KRUIS (VGL. LC. 23, 39-43)
Catechesereeks over de barmhartigheid - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 september 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test