• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 2

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
wordt geheel vervangen door de volgende tekst, die een nieuwe paragraaf bevat en enkele uitdrukkingen verandert:

§1. Na het ontvangen van het doopsel worden in een Kerk van eigen recht ingeschreven:

1o. Wie verlof van de Apostolische Stoel gekregen heeft;

2o. De echtgenoot die bij het aangaan van of tijdens het huwelijk verklaard heeft naar de Kerk van eigen recht van de andere echtgenoot over gaan; na ontbinding van het huwelijk kan eerstgenoemde vrij tot de Latijnse Kerk terugkeren;

3o. De kinderen van hen over wie in de nrs. 1 en 2, vóór de voltooiing van het veertiende levensjaar, en eveneens, in een gemengd huwelijk, de kinderen van de katholieke partij die wettig overgegaan is naar een andere Kerk van eigen recht; maar na het bereiken van die leeftijd kunnen dezen naar de Latijnse Kerk terugkeren.

§ 2. Het gebruik, zelfs gedurende lange tijd, om de sacramenten volgens de ritus van een Kerk van eigen recht te ontvangen heeft geen inschrijving in deze Kerk tot gevolg.

§ 3. Iedere overgang naar een andere Kerk van eigen recht is geldig vanaf het ogenblik van de verklaring, afgelegd ten overstaan van de plaatselijke Ordinaris van die Kerk of de eigen pastoor of de door een van beiden gedelegeerde priester en twee getuigen, tenzij een rescript van de Apostolische Stoel anders bepaalt; en men dient dit aan te tekenen in het doopregister.

Document

Naam: DE CONCORDIA INTER CODICES
Waarmee enkele normen van het Wetboek van Canoniek Recht worden veranderd
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 mei 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: drs. H.M.G. Kretzers
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test