• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 10

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
zal in het vervolg een derde paragraaf hebben met de volgende tekst:

§3. Als toevoeging aan hetgeen is bepaald door § 1, nrs. 1 en 2, kan de plaatselijke Odinaris aan iedere katholieke priester de bevoegdheid verlenen het huwelijk van christelijke gelovigen van de Oosterse Kerken, die geen volledige eenheid met de katholieke Kerk hebben, te zegenen, als zij spontaan daarom vragen en mits niets een geldige en geoorloofde viering van het huwelijk in de weg staat. Die priester dient echter met de nodige prudentie de bevoegde autoriteit van de betreffende niet-katholieke Kerk hiervan op de hoogte te stellen.

Document

Naam: DE CONCORDIA INTER CODICES
Waarmee enkele normen van het Wetboek van Canoniek Recht worden veranderd
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 mei 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: drs. H.M.G. Kretzers
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test