• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omdat de noden van de zielzorg steeds meer vragen, dat er één lijn wordt gevolgd bij het leiden en stimuleren van bepaalde pastorale taken, is het goed om ten behoeve van alle of meerdere diocesen van een bepaald gebied of land enkele functies in het leven te roepen, die ook aan bisschoppen kunnen worden toevertrouwd.

Volgens de wens van de heilige Synode moet tussen de prelaten of bisschoppen, die deze functies vervullen, en de diocesane bisschoppen en de bisschoppenconferenties steeds een broederlijke harmonie bestaan en eensgezindheid bij de pastorale activiteit. Bepalingen hieromtrent moeten ook in het algemeen recht worden opgenomen.

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test