• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  1. Als opvolgers van de apostelen bezitten de bisschoppen in de hun toevertrouwde diocesen uit hoofde van hun ambt volledig de gewone, eigene en rechtstreekse macht, die voor de uitoefening van hun herderlijke taak nodig is, met eerbiediging, altijd en in alles, van de macht, die de paus krachtens zijn ambt bezit om bepaalde zaken aan zichzelf of aan een ander gezag voor te behouden.
  2. Aan iedere diocesane bisschoppen wordt de bevoegdheid gegeven om in een bijzonder geval aan de gelovigen, over wie hij rechtens gezag heeft, dispensatie te verlenen in een algemene kerkelijke wet, zo vaak hij dit dienstig acht voor hun geestelijk welzijn, tenzij het hoogste kerkelijk gezag een bijzonder voorbehoud heeft gemaakt.

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test