• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christus de Heer, de Zoon van de levende God, is gekomen om zijn volk te redden van de zonden Vgl. Mt. 1, 21 en alle mensen te heiligen; en gelijk Hijzelf was gezonden door de Vader, zo zond Hij zijn apostelen Vgl. Joh. 20, 21 , die Hij daarom geheiligd heeft door hun de Heilige Geest te schenken, opdat ook zij op aarde de Vader zouden verheerlijken en de mensen tot het heil zouden brengen, "tot opbouw van het Lichaam van Christus" (Ef. 4, 12), de Kerk.

Dit bisschoppelijk ambt, zij dat door de bisschoppen, wijding hebben ontvangen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 21, oefenen de bisschoppen, als delend in de zorg voor alle Kerken, uit in gemeenschap met en onder het gezag van de paus, in alles wat leerambt en het herderlijk bestuur aangaat, allen verenigd in een College of lichaam met betrekking tot de gehele Kerk Gods.

De afzonderlijke bisschoppen oefenen hun ambt uit ten opzichte van de hun toegewezen delen van de kudde des Heren: elke bisschop nl. heeft de zorg voor de particuliere Kerk, die hem is toevertrouwd, en soms behartigen enkele bisschoppen tezamen bepaalde belangen, die verschillende Kerken gemeen hebben.

Daarom geeft de heilige Synode, ook met oog op de situatie van de menselijke samenleving die in onze tijd op weg is naar een nieuwe orde van dingen Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Apostolische Constitutie, Over het bijeenroepen van Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie, Humanae Salutis (25 dec 1961), de volgende bepalingen, waardoor zij het herderlijk ambt van de bisschoppen nader wil omschrijven.

Document

Naam: CHRISTUS DOMINUS
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0750, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test