• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gewetensonderzoek en berouw

De eerste stap op deze weg is altijd een gewetensonderzoek, dat “dankbaarheid en belangeloosheid inhoudt, dat wil zeggen een erkenning van de wereld als een gave die van de liefde van de Vader is ontvangen, een erkenning die als consequentie een belangeloze bereidheid om afstand te doen en edelmoedige gebaren te weeg brengt (...) Zij houdt ook het liefdevolle bewustzijn in dat men niet gescheiden is van de andere schepselen, maar met de andere wezens van het heelal een schitterende universele gemeenschap vormt. Voor een gelovige kijkt men niet van buiten af, maar van binnen uit naar de wereld en erkent daarbij de banden waarmee de Vader ons heeft verenigd met alle wezens”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 220

Tot deze Vader vol erbarmen en goedheid, die de terugkeer van elk van Zijn kinderen verwacht, kunnen wij ons richten door onze zonden tegenover de schepping, de armen en de toekomstige generaties te erkennen. “In de mate waarin wij allen kleine ecologische vooroordelen veroorzaken”, zijn wij geroepen “onze bijdrage, klein of groot” te erkennen “tot de misvorming en vernietiging van de schepping”. Patriarch Bartholomeos I, Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping (1 sept 2012) Dat is de eerste stap op de weg van de bekering.

In het jaar 2000, dat ook een Jubileumjaar was, heeft mijn voorganger de heilige Johannes Paulus II de katholieken uitgenodigd hun fouten te erkennen inzake de verleden en huidige religieuze intolerantie, de onrechtvaardigheden tegenover joden, vrouwen, inlandse bevolkingen, migranten, armen en ongeboren kinderen. In dit Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid nodig ik iedereen uit hetzelfde te doen. Als individu’s, die reeds gewend zijn aan levensstijlen die het gevolg zijn van een verkeerd begrepen cultuur van het welzijn of van het “ongeordende verlangen meer te verbruiken dan wat men werkelijk nodig heeft” Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 123, en als deelnemers aan een systeem “dat de logica van de winst heeft opgelegd ten koste van eender welke prijs, zonder te denken aan sociale uitsluiting of vernietiging van de natuur” Paus Franciscus, Toespraak, Santa Cruz de la Sierra (BoliviĆ«), Tot deelnemers aan de 2e Wereldbijeenkomst van Volksbewegingen (9 juli 2015), berouwen wij ons het kwaad dat wij ons gemeenschappelijk huis aandoen.

Na een ernstig gewetensonderzoek en door dit berouw bezield, kunnen wij onze zonden belijden tegen de Schepper, de schepping, onze broeders en zusters. “De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
laat ons de biechtstoel zien als een plaats waar de waarheid ons vrij maakt voor een ontmoeting.” Paus Franciscus, Toespraak, Basiliek Sint-Paulus-buiten-de-Muren, Derde meditatie, Geestelijke retraite ter gelegenheid van het Jubileumjaar van de Priesters (2 juni 2016) Wij weten dat “God groter is dan onze zonde” Paus Franciscus, AudiĆ«ntie, Catechesereeks over de barmhartigheid - Sint Pietersplein, Barmhartigheid 12. - Barmhartigheid wist de zonde uit (30 mrt 2016), 4, dan alle zonden, ook die tegenover de schepping. Wij belijden ze omdat wij berouw hebben en onszelf willen veranderen. En Gods barmhartige genade die wij in het sacrament ontvangen, zal ons daarbij helpen.

Document

Naam: LAAT ONS BARMHARTIG ZIJN VOOR ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS
Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping 2016
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 september 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 8 september 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test