• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het lijdt geen twijfel, Eerbiedwaardige Broeders, of uit deze zo zegenrijk ingestelde en thans voor geheel de Kerk voorgeschreven oefening zullen vele en buitengewone genadegaven voortvloeien, niet alleen voor de enkelingen, maar ook voor het gezin en de gehele kerkelijke en burgerlijke gemeenschap. Onze Verlosser heeft immers aan de H. Margareta Maria beloofd, dat “allen die Zijn Hart deze eer zouden brengen, met een overvloed van genaden zouden worden verrijkt".

Vooreerst zullen de zondaars, “opziende naar Hem, Dien zij doorstoken hebben" (Joh. 19, 37), en bewogen door de zuchten en tranen der gehele Kerk, uit berouw over het onrecht de oppersten Koning aangedaan, “in zichzelf keren" (Is. 46, 8) uit vrees, anders in hun zonden verstokt, — wanneer zij eenmaal Hem, Dien zij doorboorden, zullen zien “komende op de wolken des hemels" (Mt. 26, 64) — te laat en te vergeefs om Zijnentwil te zullen weeklagen Vgl. Openb. 1, 7 .

De rechtvaardigen daarentegen zullen nog meer gerechtvaardigd en geheiligd worden en zich met ijver geheel en al wijden aan de dienst van hun Koning, Dien zij zo veracht en bestreden, met zoveel en zo grote smaad bejegend zien. Vooral echter zullen zij branden van verlangen om het heil der zielen te bevorderen, wanneer zij voortdurend die klacht van het goddelijk Offerlam overwegen: “Welk nut is er in Mijn Bloed?" (Ps. 19, 10), en daarnaast de vreugde, die er zal zijn in dat zelfde Hart van Jezus “over één zondaar, die boetvaardigheid doet" (Lc. 15, 7).

Dit ene vooral wensen en verhopen Wij vurig, dat dezelfde gerechtigheid Gods, die ter wille van tien rechtvaardigen de inwoners van Sodom barmhartig zou hebben gespaard, nog bereidwilliger heel het menselijk geslacht zal sparen, zo zij door de gemeenschap der gelovigen, verenigd met haar Hoofd en Middelaar Christus, Die mede smeekt voor allen en in aller naam, smekend wordt aangeroepen en gunstig gestemd.

Document

Naam: MISERENTISSIMUS REDEMPTOR
Over het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 8 mei 1928
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test