• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET VOOR HET BESTUUR EN HET BEHEER VAN DE GOEDEREN (VAN KLOOSTERS) ... VANWEGE HET AFNEMEND AANTAL OF GEVORDERDE LEEFTIJD

SPr. N. 1241/14

Het is de taak van de Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven om ervoor te zorgen dat Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven, inclusief die van diocesaan recht, groeien en bloeien overeenkomstig de geest van hun stichters en hun gezonde tradities, en dat zij getrouw hun eigen doelstelling nastreven en echt bijdragen aan de heilbrengende zending van de Kerk. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 107 

Met inachtname van de bepalingen van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
betreffende de “rechtmatige autonomie van leven, en vooral van bestuur” zijn Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht toevertrouwd aan de bijzondere zorg van de Diocesane Bisschop. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 594 Het komt in het bijzonder aan de Bisschop van de hoofdzetel toe om de constituties goed te keuren en wettig daarin aangebrachte wijzigingen te bekrachtigen en ook om zaken van meer gewicht te behandelen die het gehele Instituut betreffen en die de macht van de interne overheid te boven gaan; na raadpleging echter van de overige Diocesane Bisschoppen als het instituut over meerdere bisdommen verspreid is. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 595. § 1 

Ten gevolge van de gevorderde leeftijd en het verminderd aantal leden zijn veel Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven met hun hoofdzetel in de bisdommen in Nederland niet langer in staat hun eigen bestuur te organiseren, hun apostolaatswerken te regelen of het adequaat beheer van hun bezittingen te waarborgen in overeenstemming met het algemeen en het eigen recht.

Als onderdeel van de bijzondere zorg die aan de Bisschoppen is toevertrouwd en in de geest van mutuae relationes 'wederkerige relaties' en om die Bisschoppen en de leden van Instituten en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht de steun te bieden die zij nodig hebben en een coördinatie van regelgeving te verzekeren, hebben de Bisschoppen van Nederland en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) in nauwe samenwerking met dit Dicasterie, bijzondere richtlijnen ontwikkeld betreffende het bestuur en het beheer van de goederen voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven met de hoofdzetel in Nederland.

Bij brief van 17 november 2014 heeft de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, met instemming van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de tekst van de genoemde Richtlijnen ter goedkeuring aan dit Dicasterie aangeboden.

Deze Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven - gegeven de situatie en de bijzondere omstandigheden waarin vele Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht zich momenteel bevinden, na een langdurig en intensief onderzoek van de voorgestelde tekst en gehoord de mening tot uitdrukking gebracht in de Congresso 'stafvergadering' van 5 februari 2015 -

verleent goedkeuring en vaardigt uit

met dit Decreet,
ad experimentum voor vijf jaar,

Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Richtlijnen voor het bestuur en het beheer van de goederen (van kloosters) ... vanwege het afnemend aantal of gevorderde leeftijd
(2 maart 2015)

voor het bestuur en het beheer van de goederen van Diocesane Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht met de hoofdzetel in Nederland, wanneer er geen leden meer zijn die deze taken kunnen vervullen vanwege het afnemend aantal of de gevorderde leeftijd van hun leden

conform de Engelstalige versie in de archieven van deze Congregatie voor Instituten van Gewijd leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven.

Deze Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Richtlijnen voor het bestuur en het beheer van de goederen (van kloosters) ... vanwege het afnemend aantal of gevorderde leeftijd
(2 maart 2015)
, geldend voor alle Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht met de hoofdzetel in Nederland, worden van kracht op de hieronder vermelde datum.

Rekening houdend met bijzondere situaties, heeft deze Congregatie een termijn van twee jaar vastgesteld, vanaf de datum van dit Decreet, als de periode waarbinnen Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van Diocesaan Recht moeten voldoen aan deze Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Richtlijnen voor het bestuur en het beheer van de goederen (van kloosters) ... vanwege het afnemend aantal of gevorderde leeftijd
(2 maart 2015)
.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

Gegeven ten Vaticane op 2 maart 2015,

Joao Braz kardinaal De Aviz, Prefect

José Rodriguez Carballo, O.F.M., Aartsbisschop Secretaris

Document

Naam: DECREET VOOR HET BESTUUR EN HET BEHEER VAN DE GOEDEREN (VAN KLOOSTERS) ... VANWEGE HET AFNEMEND AANTAL OF GEVORDERDE LEEFTIJD
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: João Kard. Bráz de Aviz
Datum: 2 maart 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test