• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ONTMOETING MET POOLSE BISSCHOPPENCONFERENTIE (FRAGMENT)

{...}

Mgr. Krzysztof Zadarko (hulpbisschop van Koszalin-Kolobrzeg) : Heilige Vader, één van de meest beangstigende problemen waarmee het Europa van vandaag geconfronteerd wordt, is dat van de vluchtelingen. Hoe kunnen wij hen helpen aangezien ze zo talrijk zijn? En wat kunnen wij doen om de angst te overwinnen voor een invasie of agressie van hunnentwege, die heel de samenleving verlamt? 

Paus Franciscus: Dank u! Het probleem van de vluchtelingen …  Vluchtelingen waren er niet altijd zoals nu. Wij beschouwen nu migranten en vluchtelingen samen. Mijn papa is migrant. En ik vertelde de president (van Polen) dat in de fabriek waar hij werkte, veel Poolse migranten waren, na de oorlog; ik was kind en heb er veel gekend. Mijn land is een land van immigranten, allemaal … En daar waren geen problemen; het was echt een andere tijd. Waarom is er vandaag zo veel migratie? Ik spreek niet over migratie uit zijn vaderland naar het buitenland: dat gebeurt door gebrek aan werkgelegenheid. Het is duidelijk dat zij werk zoeken in het buitenland. Het is een probleem van huisvesting, dat u ook een beetje heeft … Ik spreek over degenen die naar ons komen: zij vluchten voor oorlog, honger. Daar ligt het probleem. En waarom is dat probleem er? Omdat de bevolking in dat land uitgebuit wordt, de grond, uitbuiting om meer geld te verdienen. Economen uit de hele wereld, die het probleem zien, zeggen: wij moeten in die landen investeren; door te investeren zullen zij werk hebben en moeten ze niet meer migreren. Maar er is oorlog! Oorlog tussen stammen, ideologische oorlog of oorlog, kunstmatig in de hand gewerkt door wapenfabrikanten die daarvan leven: zij geven u wapens, aan u die tegen de enen of de anderen bent. Daar leven zij van! Corruptie ligt werkelijk aan de oorsprong van de migratie. Wat doen ? Ik geloof dat elk land het hoe en wanneer moet bekijken : alle landen zijn niet gelijk; alle landen hebben niet dezelfde mogelijkheden. Ja, maar zij hebben de mogelijkheid edelmoedig te zijn. Edelmoedig als christen. Wij kunnen ginder niet investeren, maar voor degenen die komen … Hoeveel en hoe? Een universeel antwoord kan niet gegeven worden, want de opvang hangt af van de toestand van elk land en ook van de cultuur. Maar men kan zeker veel doen. Bijvoorbeeld, bidden: eens per week, gebed voor het Heilig Sacrament met een gebed voor degenen die aan de deur van Europa kloppen en niet binnen geraken. Sommigen lukt het wel, maar anderen niet … En dan neemt één van hen een weg die angst teweegbrengt. Wij hebben landen die de migranten goed wisten te integreren, reeds jaren! In andere landen hebben zich helaas getto’s gevormd. Er is een hele omvorming van dit engagement, inzake opvang te doen, op wereldniveau.  Maar dit is toch slechts een relatief aspect: absoluut is het open hart om te onthalen. Dat is absoluut! Door gebed, voorspraak, doen wat ik kan. De manier waarop ik het kan doen is relatief: niet iedereen kan het op dezelfde manier doen. Maar het probleem is mondiaal! De uitbuiting van de schepping en de uitbuiting van personen. We beleven een moment waarin de mens als beeld van God vervreemd wordt. 
Hier zou ik met dit aspect willen besluiten omdat daarachter ideologieën liggen. In Europa, Amerika, Latijns Amerika, Afrika, sommige landen in Azië, zijn er werkelijk ideologische kolonisaties bezig. Eén ervan – ik noem ze met naam en voornaam – is de “gender”! Vandaag leert men kinderen – kinderen! – op school: dat ieder zijn sekse kan kiezen. En waarom leert men hen dat? Omdat de boeken van personen en instellingen zijn die u geld geven. Het zijn ideologische kolonisaties, ook gesteund door heel invloedrijke landen. En dat is verschrikkelijk. In een gesprek met Paus emeritus Benedictus XVI, die het goed stelt en die een klare kijk heeft, zei hij me: “Heiligheid, onze tijd is die van de zonde tegen God de Schepper!”. Dat is verstandig! God heeft man en vrouw geschapen; God heeft de wereld zo en zo en zo geschapen,  … en wij doen het tegendeel. God heeft ons een staat zonder cultuur gegeven opdat wij er een cultuur van maken! We moeten nadenken over wat Paus Benedictus zei: “Het is een tijd van de zonde tegen God de Schepper!”. Dat zal ons helpen.   

Maar gij, Krzysztof, zult me zeggen: wat heeft dat met migranten te maken? Het is een beetje de context, weet ge. Wat migranten betreft, zou ik zeggen: het probleem ligt daar, op hun grond. Hoe hen opvangen? Ieder moet zien hoe. Wel kunnen wij allemaal een open hart hebben en eraan denken in de parochies per week een uur van aanbidding en gebed te houden voor de migranten. Gebed verzet bergen!    

Document

Naam: ONTMOETING MET POOLSE BISSCHOPPENCONFERENTIE (FRAGMENT)
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 27 juli 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test