• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De onderhoorigheid van dezelfde onderdanen aan een tweevoudige macht veroorzaakt volstrekt geen verwarring in het bestuur. Dit vermoeden is niet gewettigd vooreerst al om de wijsheid van God, door wiens raadsbesluit deze bestuursvorm werd ingevoerd. En verder bedenke men, dat slechts dan de goede orde en de wederzijdsche betrekkingen in het gedrang komen, als de belde machten die eenzelfde volk besturen gelijkwaardig, en beide onafhankelijk van elkander zijn. Maar de macht van den Roomschen opperpriester is de allerhoogste, ze is universeel en geheel onafhankelijk; die der bisschoppen daarentegen is binnen bepaalde grenzen omschreven en is ook niet volkomen onafhankelijk. "Het is een ongerijmdheid, dat twee even hoog staande autoriteiten eenzelfde volksgroep besturen; maar het is geen ongerijmdheid als twee autoriteiten, waarvan de eene als voornaamste boven de andere uitstaat, met het bestuur over eenzelfde volk belast zijn. En volgens dit beginsel is het, dat de parochie priester, de bisschop en de paus allen onmiddellijke oversten van hetzelfde volk zijn." H. Thomas van Aquino, In libros Sententiarum. in IV, dist. 17, q. 3, a. 3, ad q. 5, ad 3 (n.v.d.v.: aldus met verbetering van een foutieve opgave in het origineel)

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test