• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Al is nu de macht van Petrus en zijn opvolgers de volle en de hoogste macht, toch moet men niet meenen, dat zij de eenige is. Want Hij, die Petrus tot grondslag der Kerk heeft gesteld, heeft eveneens ,twaalf mannen uitgekozen, die Hij apostelen noemde." (Lc. 6, 13) Zooals nu het gezag van Petrus in den paus van Rome voortdurend moet blijven voortbestaan, zoo ontvangen de bisschoppen, omdat zij opvolgers der apostelen zijn, als een nalatenschap de ambtelijke macht der apostelen. En zoo. vormt het episcopaat een noodzakelijk bestanddeel van het innerlijk organisme der Kerk. Al zijn de bisschoppen geen dragers van het volledige, algemeene en opperste gezag, toch moet men ze ook niet beschouwen als plaatsvervangers der Roomsche opperpriesters, want ook zij hebben een eigen gezag, en worden daarom naar volle waarheid de gewone overheden (ordinarii) genoemd van de volkeren die zij besturen.

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test