• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daar nu alle christenen door de gemeenschap van een onveranderlijk geloof verbonden moeten zijn, heeft Christus de Heer door de macht van Zijn gebeden voor Petrus verkregen, dat bij de uitoefening van zijn gezag zijn geloof nooit zou bezwijken: "Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken." (Lc. 22, 32) Bovendien gaf hij hem de opdracht, om telkens als de omstandigheden het zouden eischen aan zijn broeders geestelijke voorlichting en kracht mede te deelen: "Bevestig uw broeders." (Lc. 22, 32) Zoo, wil Hij, dat degene, dien Hij tot grondslag der Kerk had aangewezen, ook de zuil van het geloof zou zijn. "Of ging het soms Zijn macht te buiten om hem, dien Hij op eigen gezag tot bestuurder van Zijn rijk aanstelde, en dien Hij door hem den naam 'rots' te geven tot grondslag van de Kerk aanwees, in het geloof te bevestigen?" H. Ambrosius van Milaan, De fide ad Gratianum. Lib. IV, n. 56: PL 16, 628

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test