• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De belofte werd ingelost, toen Christus de Heer na Zijn verrijzenis Petrus driemaal de vraag stelde, of hij Hem meer beminde dan de anderen en daarop in den vorm van een bevel zeide: "Weid Mijn lammeren .... weid Mijn schapen." (Joh. 21, 16-17) Allen nl., die eenmaal in Zijn schaapsstal zullen zijn, vertrouwt Hij hèm als herder toe. "De Heer stelde Zijn vraag, niet omdat Hij twijfelde, en het was Hem ook niet te doen om inlichtingen in te winnen, maar Hij wilde Petrus, dien Hij, op het punt ten hemel op te stijgen, als den vertegenwoordiger van Zijn liefde achterliet, een les geven.... En omdat onder allen alléén Petrus zijn liefde belijdt, daarom wordt hij, aan het hoofd van al de anderen gesteld.... opdat hij, die nóg volmaakter was, de meer volmaakten zou besturen." H. Ambrosius van Milaan, Expositio Evangelii secundum Lucam. Lib. 10, nn. 175-176: PL 15, 1848 Welnu, de plichten en de taak van een herder komen hierop neer: hij moet de kudde tot gids dienen, haar in leven doen blijven door haar te voorzien van degelijk voedsel, door gevaren tegen te houden, op te passen voor hinderlagen, haar voor geweld te behoeden, in één woord door haar te leiden en te besturen. Bijgevolg, doordat Petrus lol herder van Christus' kudde is aangesteld, heeft hij de macht ontvangen om alle menschen te besturen, voor wier zaligheid Jesus Christus door het vergieten van Zijn bloed gezorgd had. "Waarom heeft Hij Zijn bloed gestort? Om de schapen vrij te koopen, die Hij aan Petrus en diens opvolgers heeft overgegeven." H. Johannes Chrysostomos, Over het priesterschap, De sacerdotio. Lib. II, n. 1: PG 48, 632

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test