• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Evenals echter de hemelsche leer nimmer aan het persoonlijk oordeel en inzicht van particuliere personen werd overgelaten, maar eerst door Jesus werd verkondigd en vervolgens uitsluitend werd toevertrouwd aan het leergezag, waarover gesproken is: evenzoo werd ook de macht om de heilige geheimen te voltrekken en toe te dienen, alsmede de macht om te regeeren en te besturen door God niet aan iederen christen afzonderlijk, maar aan eenige daartoe uitgekozen personen toebedeeld. Enkel van de apostelen en van hun wettige opvolgers gelden Jesus' woorden: "Gaat heel de wereld door en predikt het Evangelie... en doopt hen.... Doet dit tot Mijne gedachtenis .... Wier zonden gij vergeeft, hun worden ze vergeven." Zoo heeft Hij ook alléén de apostelen en hun wettige opvolgers met de taak belast om te wei d en, d.i. bestuursmacht uit te oefenen over alle christenen; juist daarom moeten de christenen aan hen onderdanigheid en gehoorzaamheid betoonen. Al deze functies van het apostelambt heeft Paulus globaal samengevat in het woord: "Men moet ons zonder meer als dienaars van Christus beschouwen en beheerders van Gods geheimenissen." (1 Kor. 4, 1)

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test