• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar het dus blijkt, dat God in Zijn Kerk absoluut eenheid van geloof verlangt, en daar de natuur dezer eenheid en mede het beginsel, waarop ze naar Zijn voorschrift moet rusten, voldoende zijn belicht: zij het ons vergund allen, die niet moedwillig de ooren voor de waarheid sluiten, met deze woorden van Augustinus toe te spreken: "Als wij dan (in de Kerk) den machtigen bijstand van God, en de vele voordeelen en vruchten zien, zullen wij dan aarzelen om tot den schoot van Zijn Kerk onze toevlucht te nemen? Zij toch heeft, naar het getuigenis van heel het menschdom, uitgaande van den Apostolischen Stoel en opklimmend langs de reeks der elkander opvolgende bisschoppen, het toppunt van gezag bereikt, niettegenstaande het vruchteloos geschreeuw der ketters, die èn door het oordeel des volks, èn door het gezag der conciliën, èn door de majesteit der wonderen veroordeeld zijn. Haar het primaat ontzeggen is een doorslaand bewijs van verregaande goddeloosheid of van grenzenlooze verwaandheid. En wanneer de toeleg op iedere wetenschap, hoe eenvoudig en gemakkelijk ook, toch een leeraar of meester vereischt, wie beschrijft dan de vermetelheid en den hoogmoed van hen, die de boeken der goddelijke geheimenissen zonder den uitleg van hun aangewezen verklaarders willen leeren kennen, en ze willen veroordeelen zonder hun zin te hebben begrepen?" H. Augustinus, Het belang van het geloven, De utilitate credendi. cap. 17, n. 35: PL 42, 91

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test