• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om eenheid te verkrijgen onder de geesten en om eendracht tot stand te brengen en in stand te houden was er dus ondanks de aanwezigheid der Schriften beslist nog een ander beginsel noodig. Dit is een eisch van de goddelijke Wijsheid. God immers had geen eenheid van geloof kunnen willen, als Hij niet voor een doelmatig middel tot bewaring der eenheid gezorgd had. Dit wordt, zooals wij aanstonds gaan uiteenzetten, ook door de heilige Schriften duidelijk bevestigd.

Hiermee wordt niet ontkend, dat Gods almacht van geen enkel middel afhankelijk en aan niets gebonden is, want alle geschapen dingen zijn gewillige instrumenten in Zijn hand. Maar laten wij nu nagaan, welk uitwendig middel Christus heeft uitgekozen uit alle middelen, die Hem ten dienste stonden. Daartoe dienen wij in den geest terug te keeren tot den oorsprong van het christendom. 

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test