• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
I  -  EENHEID TEGENOVER VEELHEID (UNICITAS ECCLESIAE)
4  -  Gelijk Christus slechts één menschelijk lichaam heeft, zoo heeft Hij ook slechts één mystiek lichaam

4 - Gelijk Christus slechts één menschelijk lichaam heeft, zoo heeft Hij ook slechts één mystiek lichaam

Hierbij komt, dat de Zoon Gods bepaald heeft, dat de Kerk Zijn mystiek lichaam zou zijn, waarmee Hij als Hoofd verbonden zou wezen, op de wijze van het menschelijk lichaam, dat Hij heeft aangenomen en dat van nature met het hoofd vereenigd is. Zooals Christus dus maar één menschelijk lichaam aannam, dat Hij als losprijs voor 's menschen verlossing aan lijden en dood prijsgaf: zoo heeft Hij ook maar één mystiek lichaam, waarin en waardoor Hij den menschen heiligheid en eeuwige zaligheid toebedeelt: "Hem (Christus) heeft Hij (God) tot hoofd gesteld over geheel de Kerk, die Zijn lichaam is." (Ef. 1, 22-23)

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test