• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze ééne Kerk, die de stervelingen aller landen en tijden zou omvatten, werd door Isaias reeds gezien en voorspeld, toen hij, in de toekomst schouwend, het visioen zag van een berg, die door zijn boven alles uitstekende hoogte alom zichtbaar was en die het huis des Heeren, dat is de Kerk, verzinnebeeldde. "En in de laatste dagen zal de berg van het huis des Heeren gevestigd zijn op de kruin der bergen." (Jes. 2, 2) Welnu, hier wordt genoemd één berg, die zich verheft op de kruin der bergen, en één huis des Heeren, waar alle volkeren heentrekken, om daar de gedragslijn te vinden, die richting moet geven aan hun leven: "En alle natiën zullen tot hem stroomen.... en zeggen: komt en laat ons opgaan naar den berg des Heeren en naar het huis van Jacobs God; en Hij zal ons onderwijzen in Zijn wegen, en wij zullen wandelen op Zijn paden." (Jes. 2, 2-3).

Naar aanleiding van deze schriftuurplaats schreef Optatus van Mileve: "Er staat geschreven bij den profeet Isaias: 'van Sion zal de wet uitgaan en 's Heeren woord van Jerusalem.' Derhalve ziet Isaias de vallei (waar de volkeren samenvloeien) niet op den berg Sion, maar op den heiligen berg, die de Kerk is, en die voor het oog van heel de Romeinsche wereld zijn top omhoog beurt over alle hemelstreken... De Kerk is dus het geestelijke Sion, waarover Christus door God den Vader tot koning is aangesteld, en zij strekt zich uit over heel de aarde, waar dan ook maar één katholieke Kerk te vinden is." H. Optatus van Mileve, De schismate Donatistarum adversus Parmeniarum (1 jan 365). Lib. III, n. 2: PL 11, 995-997

En op zijn beurt zegt Augustinus: "Wat springt meer in het oog dan een berg? En toch zijn er onbekende bergen, omdat zij zich ergens in een verborgen hoek van de aarde verheffen .... Geheel anders is het met dezen berg, want hij overdekt geheel de oppervlakte der aarde, en van hem geldt het woord: 'hij is gevestigd op den top der bergen.'" H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. I, n. 13: PL 35, 1988

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test