• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
   VOORAFGAANDE BEMERKINGEN (PRAENOTANDA)
7  -  De groote vraag, als men over de Kerk spreekt, is deze: Wat heeft Christus bedoeld, wat heeft Christus gedaan? - Dit geldt vooral ook, als men spreekt over de eenheid der Kerk

7 - De groote vraag, als men over de Kerk spreekt, is deze: Wat heeft Christus bedoeld, wat heeft Christus gedaan? - Dit geldt vooral ook, als men spreekt over de eenheid der Kerk

Dit zijn de fundamenteele beginselen, waarop men steunen moet, als men de waarheid zoekt. De Kerk is namelijk gesticht en georganiseerd door Christus, den Heer. Bijgevolg, voor hem, die haar wezen wenscht te bestudeeren, treedt als eerste vraag op den voorgrond, wat Christus bedoeld heeft en wat Christus feitelijk gedaan heeft. Dit is de regel, dien men vooral ook moet onderhouden bij de behandeling van de eenheid der Kerk, waaromtrent wij, ten algemeenen nutte, in dit schrijven een en ander besloten hebben te bespreken.

Zeker, de ware Kerk van Jesus Christus is één. Dat staat door het klaar en telkens weer herhaald getuigenis der heilige Schriften voor allen zóó vast, dat geen christen hiertegen zijn stem zal durven verheffen. Maar als het aankomt op de juiste beoordeeling en omschrijving van de natuur dezer eenheid, dan doet velerlei dwaling menigeen het spoor bijster raken. Zoowel het ontstaan alsook geheel de organisatie der Kerk behoort tot een orde van zaken, waarin de vrije wil op den voorgrond treedt, en daarom wordt geheel ons oordeel door de feiten bepaald. De vraag, die zich opdringt, luidt dus niet: wat voor een soort van eenheid had de Kerk kunnen bezitten? maar: welke eenheid heeft haar Stichter feitelijk gewild? 

Document

Naam: SATIS COGNITUM
Over de eenheid van de Kerk
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 29 juni 1886
Copyrights: © 1947, Ecclesia Docens 0141, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: J. Pubben C.ss.R.; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Vertaling ongewijzigd in het oorspronkelijke Oud Nederlands
Bewerkt: 9 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test