• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vraag van een Franse priester: “Kan een biechtvader absolutie geven aan een penitent die kerkelijk getrouwd is en na een echtscheiding een tweede vereniging heeft aangegaan?

Antwoord: "Men kan gescheiden en hertrouwde gelovigen niet apriori uitsluiten van een traject van boetedoening dat zou uitlopen op de sacramentele verzoening met God en dus ook op de eucharistische Communie. Paus Johannes Paulus II heeft in de Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
in deze mogelijkheid voorzien en de voorwaarden hieromtrent gepreciseerd:

"De verzoening in het sacrament van de Boete, die de weg opent naar het sacrament van de Eucharistie, kan verder alleen verleend worden aan degenen die er berouw over hebben dat zij het teken van het verbond en de trouw van Christus geschonden hebben en die oprecht bereid zijn een vorm van leven te leiden die niet meer in tegenspraak is met de onontbindbaarheid van het huwelijk. Dit brengt concreet mee dat de man en de vrouw "de verplichting op zich nemen in volledige onthouding te leven, d.w.z. zich van de eigenlijke huwelijksdaad te onthouden" , wanneer zij om serieuze redenen - zoals bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen - niet kunnen voldoen aan de verplichting uit elkaar te gaan.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 84 Vgl. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 29

Het te ondernemen traject van boetedoening zou met volgende elementen moeten rekening houden:

  1. De geldigheid van het religieuze huwelijk verifiëren in respect voor de waarheid en hierbij alles vermijden dat de indruk geeft van een vorm van ‘katholieke echtscheiding’.
  2. Eventueel bekijken of de personen, met de hulp van de genade, zich kunnen afscheiden van hun nieuwe partner en zich kunnen verzoenen met diegenen van wie zij zich afgescheiden hebben.
  3. De gescheiden en hertrouwde personen, die omwille van een ernstige reden (bv. de kinderen) niet kunnen scheiden van hun partner, uitnodigen te leven als ‘broer en zus’.

Wat de toestand van de zaak ook is, de absolutie kan enkel verleend worden op voorwaarde dat men verzekerd is van een waarachtig berouw, dit wil zeggen “van de zielenpijn en de afkeer over de begane zonden, verbonden met het voornemen om in het vervolg niet meer te zondigen”. Concilie van Trente, 14e Zitting - De leer over het Sacrament van de Biecht, Sessio XIV - Doctrina de sacramento poenitentiae (25 nov 1551), 10 In deze zin kan men aan een hertrouwd gescheidene, die niet het ernstige voornemen maakt “in het vervolg niet meer te zondigen” en dus zich te onthouden van handelingen die eigen zijn aan gehuwden en hieromtrent alles wat in zijn macht ligt doet, niet op geldige wijze de absolutie geven.

Luis F. Ladaria sj, titulair aartsbisschop van Thibica, Secretaris
22 oktober 2014

Document

Naam: RESPONSUM AD PROPOSITUM DUBIUM: IS ABSOLUTIE TE SCHENKEN AAN EEN HERTROUWD GESCHEIDENE?
Kan een biechtvader absolutie geven aan een penitent die kerkelijk getrouwd is en na een echtscheiding een tweede vereniging heeft aangegaan?
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J.
Datum: 22 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
© 2016, Vert.: dr. J. Vijgen
Bewerkt: 3 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test